Under några veckor har det gått att följa StigFrams bloggserie om proaktivitet. Vi har gått igenom vad proaktivitet är, vi har redovisat hur vår proaktiva fältstudie genomfördes (gjord av professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm) och i förra bloggen redovisade vi resultatet av studien.

Vi vet att kunderna vill att medarbetarna ger dem ett proaktivt bemötande och vi vet att det dessutom genererar en ökad lönsamt. Det visade vårt fältexperimentet som vi på StigFram genomförde, tillsammans med professor Magnus Söderlund på en Ica Maxi butik i Kungsbacka under 2 dagar i september 2017.

Kan man på ett enkelt sätt mäta proaktivitet för att säkerställa att man är på rätt väg?

Det korta svaret är: Ja, det kan man.
Vi på StigFram gillar att mäta. Bara det som händer på riktigt kan mätas på riktigt. Det man inte mäter tenderar att rinna ut i sanden. Vi själva använder vårt mät- & utbildningsverktyg BestInService, som enkelt och effektivt hjälper till att skapa ökad proaktivitet i kundmötena.

För att veta om man är på rätt väg i sitt förändringsarbete, behöver man mäta både mjuka och ekonomiska nyckeltal, men att göra det i kombination av varandra. Mycket handlar om att skapa positiva förändringar i sälj- och servicebeteende hos medarbetare, som i sin tur påverkar kundens köpbeteende. För att kunna göra denna mätning och se effekten av arbetet, behöver man implementera ett verktyg som stödjer förändringsarbetet i den dagliga verksamheten. Verktyget ska stödja kontinuerlig träning och uppföljning för att se till att önskat beteende uppstår.

Vi har tidigare skrivit bloggar som handlar om hur man Skapar bra vanor i säljbeteendet och hur man Får koll på säljarnas styrkor och svagheter som vi kan rekommendera att läsa.

-> Du kan se vår film om beteendeförändringar här!