Under några veckor har det gått att följa StigFrams bloggserie om proaktivitet. Vi har gått igenom vad proaktivitet är och vi har redovisat hur vår proaktiva fältstudie genomfördes (gjort av professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm). Idag är det dags att redovisa resultatet av studien. Gillas ett proaktivt bemötande av kunderna och ökar det butikens lönsamhet?

Studien genomfördes, och kvalitetssäkrades av professor Magnus Söderlund, verksam på Handelshögskolan i Stockholm, samt styrelseledamot på StigFram. Studien genomfördes under 2 dagar i september 2017 på Ica Maxi Kungsbackas butik under ledning av Andreas Jendestig.

Idag kan vi äntligen vi avslöja hur det gick med vårt fältexperiment! Resultatet avslöjades under vårt frukostseminarium i Göteborg dit ägare, butikschefer och HR inom dagligvarubranschen, detaljhandel samt retailbranschem bjöds in.
Experimentet innebar alltså en studie under 2 dagar där dag 1 innebar full proaktivitet och dag 2 med mindre proaktivitet. Det blev signifikanta skillnader mellan de båda dagarna i form av högre kundnöjdhet och högre benägenhet att rekommendera butiken under dag 1. Det blev också något högre snittkvitton under dag 1.

Kundnöjdhet fick en ökning på 9%
Word of Mouth fick en ökning på 6%
Snittkvittot fick en ökning på 17 kr

Det verkar med andra ord verkligen spela roll om medarbetarna på butiksgolvet är proaktiva i sina kundmöten.

-> Se filmen från studien ”Så höjer ICA Maxi snittkvittot med proaktivitet”