Vad är proaktivitet för något? Det pratas ganska mycket om det inom detaljhandeln, retailbranschen och dagligvaruhandeln. Bör vi bli mer proaktiva i vårt kundbemötande?

Att vara proaktiv i sitt kundmöte handlar om att ta kontakt, ta initiativet i mötet. Medarbetarna ska se alla kunder och säga “Hej!” först samt ställa frågor med öppna svar (inte en fråga kunden kan svara ja eller nej på). Medarbetarna ska vara på tå och uppmärksamma på kunden och försöka förutse deras behov. Att endast hjälpa med en fråga eller ett eventuellt problem som kunden själv identifierat är ett ”reaktivt” förhållningssätt vilket fler och fler kunder ifrågasätter.

6 steg till ett lyckat proaktivt beteende!

  • Ha rätt inställning: Idag ska jag SE så många kunder som möjligt
  • Uppmärksamma kunden: Jag ska alltid ha ett kundfokus och lyfta blicken
  • Mod: Jag ska våga ta kontakt och säga “Hej!” och “Välkommen” med ett leende
  • Ställ en öppen fråga: Hur kan jag hjälpa dig?
  • Gör det där lilla ”extra”: Säg “Trevlig kväll”, “Hoppas det ska smaka”, “Välkommen åter!”
  • Bestäm dig och fokuserar på att överträffa kundens förväntningar – varje dag!

Frågan är, tycker alla kunder om att medarbetarna är proaktiva?De flesta mätningar och studier vi på StigFram läser visar det, men då vårt uppdrag hos många kunder idag handlar om att skapa en beteendeförändring hos medarbetarna så de blir mer proaktiva, var vi tvungna att ta reda på fakta. Vill dagens kunder få ett proaktivt bemötande när de handlar och skapar det verkligen en ökad lönsamhet för butiksägaren?

Följ StigFrams bloggserie kring proaktivitet. I 4 delar berättar vi om: