kampanj 2

Så ökade Ålands Näringsliv försäljningen med 12,9%

Siffrorna visade att de företag som var med i projektet ”Välkommen in”, hade ökat sin försäljning med 12,9%

Ålands Näringsliv presenterade en rapport, gjord av Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB), där man jämfördes omsättningsutveckling med de företag som varit med i projektet mot övriga företag verksamma på Åland. Under den första perioden, dvs innan arbetet med hjälp till självhjälp startade, var de berörda företagen omsättningsutveckling sämre än snittet 12 av 12 månader. Efterföljande år började något hända och under 3 av 12 månader var man bättre än snittet. Ytterligare året efter det så tog det verkligen fart och under 8 av de 10 första månaderna var varje bolag i projektet bättre.

“Vi har upplevt och tycker att alla har varit positiva kring projektet och genomförandet. Speciellt så har många mindre företag uppskattat detta eftersom det är något som de i vanliga fall inte skulle haft möjlighet till att göra själva.”

– Anders Ekström, VD

FOKUS PÅ LÖNSAMHET GENOM KUNDBEMÖTANDE

Projektet syftade till att utmana, träna och utveckla ägare, ledare och medarbetare så att de kan driva sin verksamhet med fokus på lönsamhet. Eftersom nöjda kunder tenderar att skapa högre lönsamhet än missnöjda, låg fokus på kundbemötande och service. Eftersom kunden även är grannes kund i samma region, är även samverkan mellan företagen i regionen viktigt för den övergripande lönsamheten. Genom att kombinera ett bra kundbemötande med samverkan, skapar man lönsamhet för alla parter.

OM PROJEKTET

Välkommen in är namnet på ett EU-projekt som Ålands Näringsliv genomförde s om vi på StigFram höll i. Projektet erbjöd utbildningar inom kundservice och försäljning riktat till verksamhetsidkare och personal för företag med konsumentkontakter inom olika branscher.

Målet var att skapa en ökad kompetens om kundservice och försäljning, ökad kunskapsnivå för arbetstagare, samt få en märkbar skillnad i servicenivån på Åland.

Här kan ni bland annat lyssna på en intervju från projektet: https://alandsradio.ax/lyssna?nid=62325&fid=46722

VÄGEN MOT EN ÖKAD LÖNSAMHET


Nu är projektet avslutat och efter nästan 8000 timmar av föreläsningar, möten och utbildningar, står de inblandade företagen inför det verkliga arbetet att börja samverka med varandra. Över 100 företag (nästan 500 deltagande) fick nya kunskaper inom bland annat;

  • Affärsmannaskap
  • Ledarskap
  • Samverkan mellan företag
  • Företagsekonomi
  • Coachande mentorskap
  • Kundbemötande
  • Säljande beteende
  • Retorik