kampanj 2

Såhär jobbar ICA Maxi Kungsbacka med proaktivitet

ICA Maxi i Kungsbacka är en relativ ny butik, och eftersom butiken är så pass ung är det först nu som man har kunnat sätta en arbets- och service kultur. Butiken är inte längre i uppstartsfas utan det är nu de senaste 3-4 åren som man har kunnat påvisa en en stabil omsättning och kundkrets. Under dessa år har de även gått från 40 till 160 anställda.

MÅLET

Att nå 20% NKI när det gäller proaktivitet på 3 år.
Utbilda så många som möjligt för att säkerställa att alla förstår vikten av bra kundbemötande och etablera en djupt rotad kundservicekultur.

> Här kan du se vår film hur det har gått för ICA Maxi

”Vi såg att StigFram skulle bli en bra partner för oss eftersom deras upplägg, grundtänkande, framtidsvision och utbildningar kändes väldigt genomarbetade och genomtänkta. Dom lever verkligen som dom lär med mycket bra kundbemötande och snabb respons.”

– Andreas Jendestig, Butikschef

VARFÖR STIGFRAM?

Vi började egentligen med att titta på en serviceutbildning för butiken och en kollega hos oss rekommenderade StigFram då hon tidigare hade varit på en föreläsning som StigFram höll i. Vi såg att StigFram skulle bli en bra partner för oss eftersom deras upplägg, grundtänkande, framtidsvision och utbildningar kändes väldigt genomarbetade och genomtänkta. Dom lever verkligen som dom lär med mycket bra kundbemötande och snabb respons. StigFram utstrålar en kultur som vi gillar och som stämmer med vår och som kund hos dom försvinner man inte i mängden, säger Andreas Jendestig.

RESULTATET

NKI värdet i proaktivitet gick från 9 % år 1 till 21% år 3.
Vi ser också att fler upplever att det är roligare på jobbet. Det blir inte bara att man får stå och plocka varor utan man får utveckla de mjuka värdena. Fler personer stannar och utbildar sig internt till ledare. Känns som att vi verkligen är ett riktigt A-team nu, säger Andreas Jendestig.

> Här kan du se vår film hur det har gått för ICA Maxi

Andreas Jendestig
Hösten 2018 kompletterades personalhandboken med sex stycken filmer som vardera ersatte områden såsom hur en sjukanmälan eller semesteranmälan går till, hur vi behandlar våra kunder eller hur en karriär på ICA Maxi kan se ut. Områden som helt enkelt är mer underhållande, trevliga och informativa att titta på via film än att endast läsa det.

ANDREAS JENDESTIG OM DEN DIGITALA PERSONALHANDBOKEN

”Vi lever just nu i ett samhälle som går från analogt till digitalt vilket gör att denna produkt känns som ett naturligt steg i rätt riktning. Vi står även inför ett generationsskifte, vilket betyder att det kommer vara en helt ny generation medarbetare hos oss inom kort, där vi helt enkelt behöver följa med i utvecklingen. Jag ser en flexibel produkt där du kan gå igenom din introduktion när det passar dig, en mobil produkt som passar den nya generationens sätt att leva. Det är även en stark fördel att det är lätt att korrigera och uppdatera produkten utan att behöva ”trycka upp en ny upplaga” vilket gör att den håller sig levande över tid. Ett lättare och mer attraktiv sätt att ta till sig informationen vilket ger ett mervärde både till mig som arbetsgivaren och till den nyanställda”.