ICA Maxi Kungsbacka 2017-09-04T14:35:14+00:00
”Vi såg att StigFram skulle bli en bra partner för oss eftersom deras upplägg, grundtänkande, framtidsvision och utbildningar kändes väldigt genomarbetade och genomtänkta. Dom lever verkligen som dom lär med mycket bra kundbemötande och snabb respons.”
Andreas Jendestig • Butikschef, ICA Maxi Kungsbacka

OM ICA MAXI KUNGSBACKA

ICA Maxi i Kungsbacka är en relativ ny butik som öppnade 2008. Eftersom butiken är så pass ung är det först nu som man har kunnat sätta en arbets- och service kultur. Butiken är inte längre i uppstartsfas utan det är nu de senaste 3-4 åren som man har kunnat påvisa en en stabil omsättning och kundkrets. Under dessa år har de även gått från 40 till 160 anställda.

VARFÖR STIGFRAM?

Vi började egentligen med att titta på en serviceutbildning för butiken och en kollega hos oss rekommenderade StigFram då hon tidigare hade varit på en föreläsning som StigFram höll i. Vi såg att StigFram skulle bli en bra partner för oss eftersom deras upplägg, grundtänkande, framtidsvision och utbildningar kändes väldigt genomarbetade och genomtänkta. Dom lever verkligen som dom lär med mycket bra kundbemötande och snabb respons. StigFram utstrålar en kultur som vi gillar och som stämmer med vår och som kund hos dom försvinner man inte i mängden, säger Andreas Jendestig.

RESULTATET

NKI värdet i proaktivitet gick från 9 % år 1 till 21% år 3.
Vi ser också att fler upplever att det är roligare på jobbet. Det blir inte bara att man får stå och plocka varor utan man får utveckla de mjuka värdena. Fler personer stannar och utbildar sig internt till ledare. Känns som att vi verkligen är ett riktigt A-team nu, säger Andreas Jendestig.