kampanj 2

KappAhls strategiska satsning på kompetensutveckling lönar sig med imponerande resultat!

Under 2022 så genomförde KappAhl en av de största satsningar på kompetensutveckling någonsin för sina ledare och medarbetare. Alla skulle få möjligheten att kompetensutveckla sig, hitta tillbaka till arbetet med målstyrning, vision, kundnyttan och stärka sig i sina respektive roller och grupper.

Insatsen startade med att alla 200 ledare inom KappAhl utbildade sig inom modigt ledarskap med StigFram för att få rätt verktyg och kompetens för att ta hand om alla de 900 medarbetare som därefter skulle fördjupa sig i arbetet med kundbemötande och kundservice.

”Det var en fantastisk upplevelse att få bygga det här programmet tillsammans med StigFram och tillsamman säkra att den här resan skulle nå de mål som var uppsatta”

– berättar Kristina Ryhlén HR Manager KappAhl.

Vi har ökat enormt både i engagemang internt till vår ”offered help” mot kund samt många av våra andra KPI: er under den här resan.

Samarbetet med StigFram har varit en sann glädje och det är ett företag som verkligen tar ansvar att leverera det dom har lovat, och därtill. StigFram har tagit lika mycket ansvar som vi på KappAhl att generera det värde som vi satte som mål, fortsätter Kristina.

”Jag kan med varmaste hand rekommendera StigFram som en samarbetspartner. Det finns inte en siffra jag kan sätta på hur bra det har varit”

– säger Kristina Ryhlén HR-Manager KappAhl.

Här kan du se den sammanfattade filmen där Kristina berättar om de olika insatserna och StigFrams leverans.

I de andra avsnitten så berättar Kristina mer specifikt om de olika delleveranserna och vad de har inneburit för KappAhl som företag och vad StigFram har bidragit med.

KappAhl om vikten av ledarskap:

KappAhl om att sätta fokus på kunden.

Varför det är så viktigt att genomföra en Resultatworkshop vid större insatser.