Långbro-värdshus-recension-e1371122013642

Fredrikfamiljen

Långbro Värdshus & Restaurang Nationalmuseum

FREDRIK ERIKSSON OM DEN DIGITALA PERSONALHANDBOKEN

”Inom Fredrik Familjen jobbar vi ständigt med utveckling av våra medarbetare, vår mat och vårt varumärke. Mitt fokus är att ständigt stäva efter att bli en ännu bättre företagare och arbetsgivare. I dagens konkurrens om både gäster och medarbetare är det ett arbete som hela tiden behöver genomsyra företaget i det dagliga arbetet. Vi behöver vara hållbara, moderna och attraktiva för att attrahera nya medarbetare till vårt företag. Den yngre generationen ska känna att vårt företag sticker ut och att vi skiljer oss från mängden”.

KROGKODEN

”Vi har utvecklat ”Krogkoden” inom mitt företag. Med Krogkoden får alla medarbetare information om allt som är viktigt när man arbetar hos oss. Det är allt från vår kultur, värderingar, vår organisation, våra förväntningar, de anställdas förmåner till hur man söker ledigt eller sjukanmäler sig. Men hur får man alla att läsa detta och verkligen ta det till sig?

Vi behövde ett enkelt verktyg som alla generationer inom vårt företag skulle gilla. StigFrams digitala personalhandbok fyllde vårt behov, det är dessutom ett utmärkt hjälpmedel som ett 1a steg i vår introduktion”.

VERKTYGET

”Vi ser att StigFrams produkt blir en konkurrensfördel för oss och det hjälper oss utveckla vårt employer branding arbete. Våra medarbetare lär sig det mesta om vårt företag och vad som är viktigt inom Fredrik Familjen redan innan deras 1a arbetsdag, den nyanställda gör utbildningen i samband med att de signar avtalet. Det skapar en trygghet för den nyanställda att de har koll när de kommer första dagen. Det gör att de snabbare kommer in i verksamheten och in i sin roll. De får en positiv start på sin karriär hos mig och vi hoppas det leder till en minskad personalomsättning”.

ATT HITTA DE RÄTTA MÄNNISKORNA

”Med denna produkt visar vi även tydligt vad vi kräver av den nyanställda vilket leder till att vi redan här sållar bort de som ”bara” vill ha ett jobb. Personen förstår att vi som arbetsgivare är seriösa. Arbetet med rekrytering generellt är oerhört viktigt. Anställer vi fel blir det stora ekonomiska konsekvenser samt att det finns en risk att fel person skadar vårt varumärke.

Med rätt människor som får utbildning genom vår digitala personalhandbok och sen löpande kompetensutveckling kommer vi ha medarbetare som lyckas leverera det vi kräver i gästmötet. Med det får vi en god ekonomisk avkastning och jag kan återinvestera i spännande projekt”.

Fredrik Eriksson
Långbro Värdshus & Restaurang Nationalmuseum