Rental 2

Skanska Rental satsar på kompetensutveckling. Vi skall bli bättre tillsammans

Rental grundades 1990 och är ett dotterbolag till Skanska Sverige. Idag är Rental rikstäckande från Luleå till Malmö och hjälper företag med rätt utrustning genom hela sina projekt, vare sig det handlar om att hyra maskiner, tornkranar, bygghissar eller annan utrustning. 

Bakgrund:

Rental har under de senaste åren, som en region inom Skanska, format om sin region. En ny regionledning startade under hösten 2021 upp ett nytt initiativ ”Rental 2024”, med en övergripande devis som är ”Bättre tillsammans” och ”Kunden i fokus”.

En förändring för Rental är att de numera arbetar aktivt mot kunder på den interna såväl som den externa marknaden. Detta ställer det andra krav på verksamheten och medarbetarna, berättar Lena Forssblad – HR Business Partner på Rental.

Inom ”Rental 2024” har alla medarbetare arbetat igenom hur man skall kunna genomföra förbättringar tillsammans med kunden i fokus, ett utvecklingsarbete för att kunna ta företaget till nästa nivå. Arbetet har mynnat ut i en så kallad ”Klokbok” där alla potentiella delar för förbättringar finns med och vad som bör göras inom respektive del. Dessa förbättringar skall leda mot visionen: ”Vi är ett proaktivt, effektivt och hållbart bolag med marknadens bästa erbjudande och service”

Under denna resa så kommer det att finnas olika milstolpar, men målet har varit att alla 320 medarbetare skall få möjligheten att kompetensutveckla sig och få upp ögonen för att varje persons insats spelar roll.

Uppdraget:

StigFram fick i uppdrag att stödja Rental i att säkerställa att ledare och medarbetare har rätt verktyg och kompetens för att kunna implementera och exekvera ett kundbemötande och kundservice i världsklass inom de respektive arbetsområdena.

”När vi tittade igenom konceptet tillsammans med Stigfram så kände vi att detta var rätt för Rental”

Lena Forssblad, HR Business Partner Rental.

Genomförandet:

Utbildningsinsatsen genomfördes för 6 grupper digitalt samt 11 grupper fysiskt på anläggningarna.

Medarbetaren är ansiktet utåt och möter dagligen kunden. Hens roll i mötet är av största vikt för kundens upplevelse oavsett vilken roll hen har inom företaget, då alla inom bolaget bidrar till kundens samlade upplevelse. Valet av den egna attityden kan antingen ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden, därav så var arbetet med beteendemål en viktig del av insatserna.

Stigfram stöttade Rental i att säkerställa att målen förtydligades ut i hela organisationen. Alla medarbetare fick kunskap och konkreta verktyg för hur de kan bidra på ett bra sätt till verksamheten. En del av arbetet fokuserade på att säkerställa att alla distriktens ”dagliga styrningsmöten” har en tydlig agenda med fokus på kundservice och de mål som är uppsatta. 

Under utbildningarna arbetade deltagarna med själva målstyrningen och blev utmanade kring hur de skall nå respektive mål, inte minst NPS – d v s Nöjd Kund Index. 

Effekter: 

Utbildningsinsatserna upplevdes vara på en hög professionell nivå. StigFrams representanter visade ett stort engagemang och fångade verkligen upp deltagarna under utbildningen, vilket utvärderingar av utbildningen också visade. StigFrams utbildare var oerhört duktiga på att möta individerna där de befann sig och att bygga förtroende från deltagarna.

”Vi som arbetsgivare är nöjda med att se att medarbetarna inspirerades och visade ett väldigt stort engagemang under utbildningen”

berättar Lena Forssblad, HR Business Partner på Rental.

Inom Rental har resultatet av utbildningen tagits om hand i och med att idéer som kommit ur projektet i syfte att kunna förbättra verksamheten tillsammans har förädlats vidare. (skriv om)

I dialogen med StigFram och under själva utbildningsinsatserna så har deltagarna kommit fram med flertalet goda idéer i syfte att förbättra verksamheten. Det har skapat massor av insikter och möjligheter vilket Rental tagit hand om för att förädla vidare.

Samarbetet med Stigfram:

Samarbetet med StigFram fungerade väldigt bra då företrädarna visade ett starkt engagemang för uppdraget. 

”Jag skulle absolut rekommendera StigFram som partner när det kommer till att driva projekt som innefattar medarbetarengagemang och kundnöjdhet”

Lena Forssblad HR Business Partner Rental