Sabis 2017-09-04T14:19:22+00:00

”På ett bra och lyhört sätt har vi fått en utbildning precis anpassad för oss. Det man också kan säga är att StigFrams utbildning har varit viktig för vår konkurrenskraft.”

Caroline Cederblad • VD, Sabis

OM SABIS

Familjeföretaget Sabis i Stockholm driver butiker, restauranger och hotell- och konferensanläggningar och har fått många priser för sin verksamhet. Men att bli bäst är inget som sker med automatik, utan Sabis satsar på utbildning av all personal.

GENOMFÖRANDE

Tanken är att alla medarbetare ska gå den för Sabis speciellt framtagna utbildningen Sabis Kundproffsutbildning. Samarbetet med Stig Fram har pågått i cirka två och ett halvt år och hittills har 450 av de knappt 700 anställda gått den. I grupper om ett 20-tal deltagare går man igenom och pratar om vad service, kundbemötande och kvalitet betyder för Sabis olika verksamheter. I inledningen av kursen är Sabis ledning med, därefter tar Stig Frams instruktörer över. – Det är mycket humor i utbildningen, så det brukar bli trevlig stämning. Det är också mycket igenkänning, för alla har vi ju varit med om både bra och dålig service, säger Caroline Cederblad.

RESULTATET

– Vi har något att samlas kring och vi hänvisar ofta till utbildningen. Vi kan utgå från vad service hos oss på Sabis innebär, menar Sabis vd. – Det gemensamma synsättet är den stora effekten, att medarbetare hela tiden tänker till och inte bara öppnar butiken eller hotellet på morgonen och tror att allt löper på, fortsätter hon. Sabis gör kontinuerliga kundundersökningar och har satt upp mål kopplat till dem. – Ser vi till snittet ser vi att vi är nära att nå det målet, säger Caroline Cederblad. Varför valde ni Stig Fram? – Vi fick ett stort förtroende för dem. De är seriösa, erfarna och lyhörda. Dessutom är det trevliga människor – intresserade och engagerade.