kampanj 2

SIBYLLA

FRÅN GATUKÖK TILL SNABBSERVICERESTURANG

Statistiken visar tydligt att marknaden för traditionella gatukök viker kraftigt till förmån för andra typer av matställen. Vad gör man då när man är Sibylla, kanske själva definitionen på gatukök historiskt sätt?

Joakim Carlsson, dåvarande VD på Sibylla, bestämde sig för att förflytta kedjan och alla dess restauranger från positionen gatukök till att vara snabbservicerestauranger. Det var också då StigFram kom in i bilden.

Under perioden så hade Sibylla ökade försäljningen under perioden med 17%, över 110Mkr i ökning. Under samma period har gatuköksmarknadens andel av “fast food” backat med 28%. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ompositioneringen har lyckats men Joakim är inte på något sätt färdig.

Förflyttningen har handlat om intrycket av restaurangerna. Utformningen av restaurangerna har harmoniserats och uppdaterats.

”StigFram har hjälpt oss skapa något väldigt starkt. Oavsett var i landet man arbetar så är man en del av en stor Sibyllafamilj.””

– Joakim Carlsson, VD

FRÅN KORVGUBBE TILL SNABBSERVICEPERSONAL

Förflyttningen har handlat mest om ändrad attityd hos medarbetarna. Sibylla fattade tidigt beslut om att genomföra en omfattande utbildningsinsats hos både chefer och medarbetare för att lyckas få till en attitydförändring.

StigFram tog tillsammans med Sibylla fram en strategi för hur man skulle förflytta all personal från korvgubbe till snabbservicepersonal som brinner för service i mötet med kunden.

Strategin hade som mål att skapa bestående beteendeförändring hos över 900 personer. Planen som implementeras nu har också hjälpt till att skapa en mer horisontell organisation där restaurangerna har börjat samarbeta på ett ännu bättre sätt.

StigFram och Sibyllaledningen åkte landet runt och träffade personal i alla regioner. Under besöken har personalen blivit utbildade, fått verktyg, en tydlig bild om vart Sibylla är på väg och hur alla ska lyckas med resan tillsammans.

Franchisetagare, regionchefer och alla medarbetare har alla fått kompetensutveckling på olika sätt. Utbildning inom affärsmannaskap, service och ledarskap har genomförts enligt en integrerad plan. All personal har nu både förståelse och kunskap att ta sig an sitt nya jobb som snabbservicepersoner.

Det har också hjälpt till med att skapa något väldigt starkt. Oavsett var i landet man arbetar så är man en del av en stor Sibyllafamilj.