kampanj 2

Skräddarsydda utbildningar för Skövde City

Skövde City leder och driver utveckling i Skövde stadskärna och har idag ca 145 medlemmar, allt ifrån den stora fastighetsägaren till den lilla handlaren. Ansvarar för allt från daglig drift till framtida utveckling.

MÅL/FÖRVÄNTNINGAR

Förväntningarna var att få utbildning sydd utefter våra förutsättningar och nuläge men också mot en målbild utifrån vår affärsplan som vi önskade. Även att jobba långsiktigt, strategiskt och övergripande för att få var och en utav våra medlemmar att sätta sig i förarsätet på sin egen bil för att kunna möta framtiden.

”Våga fundera på hur man kan få ett långsiktigt mål som påverkar verksamheten som man är i. Ta avstamp i den affärsplan man har för att se den utveckling som kommer framåt, där man också kan få utifrån-ögon utav StigFram för att se vad deras triggers och faktorer varit i andra liknande fall”

– Gustaf Wikblom, Centrumledare

VARFÖR STIGFRAM?

Skövde City sökte en helhetslösning som jobbade mot kundmöte och lönsamhet på sikt, och tack vare Stigframs kunskapsauktoritet i hela processen möjliggjordes en helhetslösning med start från idéspåning, till att ta fram konkreta mätetal och även hjälp med uppföljningen. Att kunna jobba med kunden på kundens vis och utefter deras situation i nuläget har varit en otroligt stor del av framgången.

RESULTATET

”På kort tid har vi fått förståelse för att vi måste jobba proaktivt för att kunna möta framtiden, då kunden är i centrum för alla verksamheter på något sätt. Kundmöte, kundnöjdhet men också rena siffror i omsättning har ökat.”

Se vår intervju med kunden!