kampanj 2

Hur Södra Teatern fick kultur- och krogpersonal att börja samarbeta

Södra Teatern är en före detta statlig verksamhet utan vinstkrav som nu blivit kommersiell. Dessutom har teaterverksamheten också slagits ihop med en restaurangverksamhet. Dessa två företagskulturer behövde nu bli till en.

MÅLET

Efter att ha jobbat med StigFram hos en tidigare arbetsgivare kontaktade jag dem igen. Vi jobbade fram planer hur vi i ledningen skulle bli bättre ledare, hur restaurangen skulle öka sin merförsäljning och hur vi skulle skapa en gemensam kultur där alla förstår vikten av och jobbar mot kommersiella mål. Vi behövde få kultur- och krogpersonal att börja samarbeta. Och dessutom att tycka om det.

”Det som har hänt är att vi ser positiva resultat på alla nivåer i företaget, inte bara ekonomiskt. Den tidigare barriär som funnits mellan kultur och –krogpersonal är borta.”

– Ingmari Pagenkemper, VD

GENOMFÖRANDE

Ledningsgruppen har samlats vid flera tillfällen och har tagit fram en ny gemensam värdegrund, där har vi också reviderat både vårt affärsmål och vår vision. Vi har även tittat på hur vårt arbete som ledning kan bli bättre. Alla i ledningsgruppen har också fått individuell vägledning.

En av våra största utmaningar är all vår säsongspersonal i restaurangen. På sommaren flyttar vi ut mycket av vår verksamhet till vår fantastiska gård med utsikt över hela Stockholm. Samtidigt går vi från att vara fem till att vara ca 30 anställda. Detta behövde vi bli bättre på att både förvalta, men också att få de teateranställda att förstå att vikten av att lyckas i restaurangen är en viktig förutsättning för att fortsätta leverera fantastiska framträdanden från våra scener.

RESULTATET

Det som har hänt är att vi ser positiva resultat på alla nivåer i företaget, inte bara ekonomiskt. Den tidigare barriär som funnits mellan kultur och –krogpersonal är borta. Tack vare de aktiviteter vi genomfört har det skapats en förståelse för varandras uppgifter och de nya kommersiella förutsättningar vi har att förhålla oss till. Dessutom har jag som VD fått välbehövligt stöd i min ledarroll.