kampanj 2

Såhär satsar Västerås City på att bli bäst på service

Västerås citysamverkan ville hitta ett sätt att stärka centrumhandeln, främst med tanke på konkurrensen från den nya gallerian Erikslund Shopping Center på externhandelsområdet Erikslund.

MÅLET

Målet var att få fler att handla i city och att stanna kvar längre.
– Jag funderade över hur vi skulle kunna skilja ut oss, många stadskärnor är väldigt likriktade. Jag kom fram till en tes om att det är människor som gör skillnad, att vi skulle satsa på att bli bäst på service, berättar Maria Fors, vd för Västerås citysamverkan.

”StigFram har gjort sig känt för att arbeta med de mjuka värdena och vi hade samma väg och mål. I dag har vi en massa bevis på att butiker ökat sin omsättning genom att arbeta annorlunda.”

– Maria Fors, VD – Västerås Citysamverkan

GENOMFÖRANDE

Västerås citysamverkan beslöt att satsa på ett serviceprojekt, som finansierades av EU via Europeiska socialfonden. Tanken var att öka kompetensen och ge förståelse för den snabba utvecklingen inom handeln och servicenäringen. Stig Fram kom tidigt in för att ta hand om utbildningen i ökad kundservice. – Stig Fram har gjort sig känt för att arbeta med de mjuka värdena. Jag kände att vi hade samma mål och samma väg dit, säger Maria Fors. 500 medarbetare från 68 företag i city deltog i utbildningar i ledarskap, sälj- och service och ekonomi och merchandise. Upp mot 25 deltagare från olika företag var med åt gången och det genomfördes också några workshops. – Först var jag rädd att deltagarnas olika kunskapsnivåer skulle innebära ett problem, men så blev det inte. Alla blev helt kära i utvecklingskonsulten. – Det handlar mycket om bekräftelse. Många vågade också prata öppet om sina problem och StigFram tog sig också tid att engagera sig i enskildas frågor.

RESULTATET

Under utbildningssatsningen föddes begreppet hångla, det vill säga att på olika sätt hitta samarbeten mellan butikerna i centrum. För riktigt så var det inte tidigare. – Det var ett glatt gäng, men man såg sig som konkurrenter. Om man inte kände varandra gick man inte in i varandras butiker och alla höll på sitt, säger Maria Fors. – Numera delar man på varandras kunder, kan skylta ihop och bjuda in varandra till utbildningar.
– Det finns en massa bevis på att butiker har ökat sin omsättning genom att arbeta annorlunda. Och en butiksägare, som funderade på att lägga av, har faktiskt anställt i stället. Vi har också sett och mätt att kunderna stannar i city och att vi inte har tappat som vi befarade mot externhandeln. Enkäter visar att kursdeltagarna tycker att de har blivit bättre på service och samarbete och konsumentundersökningar visar på högre betyg för bemötandet i butiker och på restauranger i city, säger Maria Fors.