VISITA

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Som medlemsorganisation vill vi tillhandahålla bra utbildningar så att vi tillsammans kan höja kompetensen och statusen på hela branschen. StigFram har sedan många år tillbaka genomfört huvuddelen av våra ledarskaps- och serviceutbildningar. De är väldigt populära.

MÅLET

Det finns olika kategorier av kursdeltagare på våra medlemsutbildningar. En ägare eller VD kanske har bestämt sig för att lyfta sina medarbetare till en ny nivå eller förbereda någon på en högre post inom företaget. En ny ägare som har ärvt personal kan vilja se till att alla fyller på till samma kunskapsnivå. Till serviceutbildningarna kommer alla möjliga personer som har det gemensamt att de möter gäster.

“StigFrams styrka är att de har erfarenhet från branschen, en förmåga att skapa verklighetstrogna situationer som kursdeltagarna känner igen sig i.”

– Peter Thomelius, Utbildnings- & HR-chef

VARFÖR STIGFRAM?

StigFram har uppdraget att genomföra flera av våra utbildningar både inom ledarskap och service. Det är öppna kurser och medlemmarna anmäler sig till fasta datum.

StigFrams styrka är att de har erfarenhet från branschen, en förmåga att skapa verklighetstrogna situationer som kursdeltagarna känner igen sig i. Då blir det lättare och roligare att ta till sig ett nytt förhållningssätt.

RESULTATET

Kursverksamheten inom Visita fungerar bra, vi utvärderar hela tiden kurserna och säkerställer därmed kvalitén. Sakta med säkert blir branschen mer positiv till att investera i kompetensutveckling. Att medlemsföretag år efter år skickar sina medarbetare till oss är i sig ett gott betyg.