En nyanställd som ges en professionell introduktion innan hen ens satt sin fot på sin nya arbetsplats får en större möjlighet till att komma in i sitt arbete och leverera utefter önskemål betydligt snabbare än med utebliven introduktion. Samtidigt är det inte bara den nyanställda som har vinningar i detta, som arbetsgivare finns där en rad fördelar med att se över och förbättra sin introduktion.

Några av fördelarna med tydlig och tidig introduktion för dig som arbetsgivare

  • Ökad lönsamhet – Medarbetaren kommer snabbare ut i drift på grund av att hen inte alls kräver lika långt intro väl på plats, utan mycket har hen kunnat få i sig i lugn och ro på hemmaplan.
  • Ni som arbetsgivare kan vara mer kravställande redan från start
  • Genom att ha täckt de mest basic delarna redan på hemmaplan kan du vara den attraktiva arbetsgivaren som erbjuder en arbetsplats där man känner gemenskap, professionalism och praktiskt, djupare, lärande från dag ett.
  • Medarbetarna blir tryggare redan innan starten då hen vet mer vad som förväntas samt får en övergripande koll på företaget. Den nyanställda kan från jobbstart i stället fokusera på att söka efter djupare kunskaper som inte går att studera sig till.
  • Trygga medarbetare tar för sig mer och känner därmed sig delaktiga och viktiga på sin arbetsplats, bra grund till glada och nöjda medarbetare.
  • Lägstanivån för arbetsplatsen höjs. Varför börja från steg 0 när man kan börja från steg 3, 4, eller varför inte 5?
  • Du som arbetsgivare kan maxa medarbetarnas potential under kortare tid än förr, vilket krävs främst inom serviceyrken där spelreglerna för hur länge medarbetare stannar ser helt annorlunda ut idag.

Med en digital personalhandbok möjliggör du mobilt lärande för dina nyanställda redan innan jobbstart. Du som arbetsgivare bestämmer det innehåll och den nivå du önskar att en ny medarbetare ska gå in på, och därmed kan du också vara mer kravställande från dag ett. Sluttester säkerställer nya lärdomar och fungerar som en kvalitetssäkring för er som arbetsgivare, och redan dag ett öppnar det upp för resultatuppföljning, fokusområden samt diskussion och möjliga frågor på de nya lärdomarna.

Se till att ge era medarbetare bästa möjliga start på det nya jobbet, för deras skull, och även för er som arbetsgivares skull!