Digital personalhandbok2018-11-12T10:42:57+00:00

DIGITAL PERSONALHANDBOK

Tryggt och professionellt lärande redan innan start leder till högre kunskapsnivå och kvalitet från dag ett

Har ert företag en tydlig introduktionsplan för era nyanställda?
Har ni ordning på alla papper och dokument som den nyanställda behöver ta del av?
Sker introduktionen på samma sätt oavsett vem av er som leder den?

Bli en attraktiv arbetsgivare

Det är företagets ansvar att snabbt och professionellt berätta om företaget och arbetsuppgifterna för en nyanställd. Om man inte sköter detta på rätt sätt får den nyanställde snabbt ett dåligt första intryck av företaget. I dagens konkurrens om medarbetare gäller det att göra allt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En professionell introduktion ger större möjlighet för personen att snabbt komma in i arbetet och levererar det ni önskar.

Börja redan innan dag 1

Den här digitala personalhandboken gör den nyanställda innan första arbetsdagen. Den innehåller alla de saker en nyanställd bör ha koll på om det företag man arbetar för. Det är allt från värdegrunder, organisationen, er story, policys, säkerhet mm. Produkten uppdateras när behov finns, vår rekommendation är 1-2 gånger per år.

Pris: från 79 000kr

Så fungerar det

 • Produkten har ett antal kapitel med underkapitel – Vi fyller vart kapitel med era texter
 • Efter varje kapitel finns ett självtest och i slutet av alla kapitel finns ett sluttest. Allt för att säkerställa att informationen läses ordentligt och att personen verkligen tar del av all information
 • Stöd för branding – Vi lägger in er logga, era foton och ev filmer
 • Under mötet den 1a arbetsdagen följs resultatet upp av handledare. Därefter tar den fortsatta introduktionen vid på plats på företaget
 • Alla anställda kan närsomhelst gå in i produkten för att repetera, kolla upp saker. Vi rekommenderar att alla gör om utbildningen vart år för att säkerställa en hög kunskapsnivå

Teknisk information

 • Produkten byggs i StigFrams plattform.
 • Den är webb-baserad och kan användas via en padda, dator eller mobil
 • Deltagaren får en länk, registrerar sig själv med sin mailadress och ett lösenord
 • Vi har en GDPR lösning i systemet
 • Nyckelpersoner i er organisation har access till produkten och ser i realtid vem som använder produkten samt ser resultatet
 • Avtal skrivs på 3 år

Fördelar

 • En skräddarsydd produkt på ett nytt och modernt sätt
 • Skapar trygghet för nyanställda och anställda samt företagets ledare
 • Employer branding verktyg som säkerställer en hög kunskapsnivå
 • Kvalitetssäkrar utgående information samt att alla får samma introduktion
 • Skapar en stark VI-känsla från start
 • Befintlig personal kan genomgå utbildningen så att alla blir pålästa

Arbetssätt

 • Workshop med nyckelpersoner ca 3 timmar
 • Vi sätter kapitel och underkapitel, ser över filmer, texter, foton.
 • Kunden skickar allt material till StigFram
 • StigFram processleder och bygger produkten
 • Vi sätter en tidsplan och bestämmer hur vi ska lansera det inom er organisation
 • Vi har korta avstämningsmöten längs vägen

Se produkten live!

Boka ett möte med oss så kan vi visa produkten live. Under mötet går vi igenom era prioriteringar, utmaningar och er projektplan för att visa hur denna handbok kan hjälpa er organisation.

Boka möte här!