Ta tempen på företaget – Gör en Nulägesanalys!2018-06-30T19:49:55+00:00

NULÄGESANALYS

Spenderas er budget på rätt saker? En nulägesanalys innebär en identifiering av de parametrar som behöver bearbetas för att nå ökad omsättning och lönsamhet, och för att säkerställa en investering i rätt åtgärder från dag ett.

VAD ÄR EN NULÄGESANALYS?

En nulägesanalys är en kartläggning på hur er verksamhet ser ut just nu. Genom denna kartläggning, som utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna: Affärsmannaskap, kultur rekrytering, inskolning, ledarskap, service, uppföljning och intern kommunikation, kan man identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång. Baserat på resultatet i en nulägesanalys gör man sedan en åtgärdsplan.

VARFÖR SKA MAN GÖRA EN NULÄGESANALYS?

När det har skett en, eller man planerar för en, större förändring inom företaget kan det vara bra att ta reda på hur det ser ut i organisationen, och då menar vi hela organisationen. Strävar alla, från ledning till nyaste medarbetare mot samma målbild? Vilka förväntningar på förändringen finns eller vilka känslor efter en förändring finns? För att kunna tillsätta rätt åtgärder krävs att man noggrant reder ut vad som behövs åtgärdas först, och det är därför en Nulägesanalys är så viktig.

VÅRA OLIKA PAKET

SMALL

Lämpar sig för alla typer av företag och organisationer.

 • Djupintervju 3-5 personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd presentation med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS 49.000:-

KÖP

MEDIUM

Mer anpassad för större organisationer med fler beslutsfattare och enheter då vi här gör fler djupintervjuer (tex franchiseorganisation).

 • Djupintervju 5+ personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd skriftlig rapport med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS 99.000:-

KÖP

LARGE

Lämpar sig för storbolag (+500 anställda) eller för er som önskar få en SKI rapport. SKI rapporten ger en djupdykning i vad som driver kundnöjdhet.

 • Djupintervju 5+ personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd skriftlig rapport med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS från 179.000:-

KÖP