Ta tempen på företaget – Gör en Nulägesanalys! 2018-05-08T13:58:36+00:00

NULÄGESANALYS

Kartlägg hur det ser ut i verksamheten just nu. Identifiera och tydliggör värderingar/beteenden, mål & nyckeltal som ska bidra till att nå framgång.

VARFÖR SKA MAN GÖRA EN NULÄGESANALYS?

Har det har tillkommit nya nyckelpersoner i företaget (t.ex. VD)?
Har ni nyligen gjort en om-organisation eller står inför ett förändringsarbete?

När det har skett en större förändring i företaget eller när man planerar att göra en, kan det vara bra att ta reda på hur det ser ut i organisationen för att se till att alla strävar mot samma målbild.

VÅRA OLIKA PAKET

SMALL

Lämpar sig för alla typer av företag och organisationer.

 • Djupintervju 3-5 personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd presentation med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS 49.000:-

KÖP

MEDIUM

Mer anpassad för större organisationer med fler beslutsfattare och enheter då vi här gör fler djupintervjuer (tex franchiseorganisation).

 • Djupintervju 5+ personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd skriftlig rapport med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS 99.000:-

KÖP

LARGE

Lämpar sig för storbolag (+500 anställda) eller för er som önskar få en SKI rapport. SKI rapporten ger en djupdykning i vad som driver kundnöjdhet.

 • Djupintervju 5+ personer

 • Digitalenkät
 • Workshop med ledningsgruppen
 • Sammanställd skriftlig rapport med åtgärdsförslag

 • SKI rapport, NKI

PRIS från 179.000:-

KÖP