StigFram Modellen

Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer som alla påverkar resultatet, som hjälper företag att få fler nöjda kunder och medarbetare? För nöjda kunder + nöjda medarbetare = Bra Resultat!

Vi kallar dessa kritiska framgångsfaktorer!

Och dessa arbetar vi igenom med våra kunder för att skapa förståelse, en gemensam målbild och ett genomförande som skapar värde som är hållbart över tiden.

För att ni ska få mer inblick vad vi gör har vi följande modell.

Vi kallar den StigFram Modellen och är vårt genomförande och leverans till våra kunder.

När det gäller serviceutveckling vet de flesta att det är smartare att vara trevlig mot en kund, utmaningen är att få alla ATT göra det. Därför kan vi inte köra en säljutbildning där vi säger de ska säga hej, titta och le eller LÖN (le, ögonkont, nicka). Det är nästan oförskämt att använda den retoriken till en vuxen människa. Vi arbetar med en beteendeförändring

Säljstyrning/Uppföljning: Vi älskar att mäta. Det man mäter inträffar, det man inte mäter tenderar att rinna ut i sanden. Är det ingen som mäter hur långt Carolina Klüft hoppar blir det ganska tråkigt att fortsätta hoppa. De finns de som inte mäter ngt och de som mäter allt.

Det viktiga är att mäta rätt saker som driver fram rätt beteende.

EX: vi har en kund som säger att de har kundservice i 1a rummet. De har gjort mätningar som haft fokus på hur väl påfyllt det är i kylen. Tar foto och återkopplar. Så mätningen styr mot att fyll på fyll på annars får de smäll på fingrarna vilket leder till att de fyller på som bara den och har ej tid m kunderna. Detta driver fram fel beteende.

Kommunikation: Nu har vi mätt, hur kommunicerar vi ut det till kunden?

De som är bäst oavsett bransch är de som bryter upp dagens budget i flera steg, du ser direkt i kassan hur du ligger till mot budget och mot övriga verksamheter i landet. Detta har de dessutom kopplat till sin lön. Säljer man 120%av budget får man 120% av sin lön den dagen.

Avslut: Detta är en del av en hel cirkel, vi har lokal, produkter, etc. Det har dock inte vi något att göra med. Våra punkter har med de mjuka värdena att göra och summan av detta resulterar i hur bra försäljningen kommer gå.

Tex stoppar du in fel människor i organisationen spelar det ingen roll om du har en fantastisk intern kommunikation, det faller.

Hur låter det här? Tror ni vi kan hjälpa er till ökad lönsamhet?

Vi rekommenderar er att inte ta tag i alla delar här på en gång, blir lätt rörigt. Låt oss istället hjälpa er att finna rätt väg!