Mätning & Digitala Tjänster

Vi lever i en hybrid värld där de digitala tjänsterna stöttar och hjälper människorna i organisationen att utvecklas samt kvalitetssäkrar företagets olika tjänster. Här har vi samlat allt ifrån digitala personalhandbok, till coachning via vår LMS plattform för träning och micro-learning.  Vi älskar dessutom att mäta och kan via vårt systerbolag erbjuda realtidmätningar i analoga till digitala miljöer inom kund och medarbetarnöjdhet genom HappyOrNot.

Digital Preboarding 

Preboradingprocessen kan omfatta allt från att sätta sig in i företagets vision, historik, organisation och värderingar.

Varför är det viktigt för företag att ha en preboarding-process? Genom att genomföra en strukturerad och välplanerad preboarding-fas innan första arbetsdagen ökar arbetsgivarens möjligheter att få en engagerad och lojal medarbetare som stannar länge. Samtidigt minskar det den nya medarbetarens inlärningskurva och tid till att börja prestera i sitt uppdrag. Att digitalisera din preboarding effektiviserar och underlättar resterande onboardingprocess betydligt.

Eftersom det är 69% mer sannolikt att anställda stannar i företaget i upp till tre år om de deltar i ett organiserat introduktionsprogram*, är preboarding något som bör prioriteras av arbetsgivare.

En väl genomförd preboarding-process ökar intresset och engagemanget hos den nya medarbetaren, vilket skapar en känsla av lojalitet och samhörighet redan från början. Om medarbetaren snabbt kan sätta sig in i ert företags vision, mission och kultur blir de också produktiva snabbare. Detta är en win-win-situation, med andra ord!

Digital Onboarding

Vill ni ge nyanställda en professionell introduktion och samtidigt ta steget mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Vill ni ge era nya anställda en professionell introduktion samtidigt som ni strävar efter att bli en mer attraktiv arbetsgivare?

När ni genomför en digital onboarding är det viktigt att lägga en solid grund för engagemang, förtroende och trygghet. Nyckeln till en framgångsrik onboarding-process är att tydligt kommunicera förväntningarna. Se till att era nya medarbetare förstår vad som förväntas av dem, vilken roll de har och vilka uppgifter de ansvarar för. Ge dem också snabb insikt i företagets vision, mål, värderingar och riktlinjer.

Vad innebär en digital onboarding?
Syftet med en digital onboarding är att era nya medarbetare ska kunna genomföra onboarding-processen var som helst och vid den tidpunkt som passar dem bäst. Många gånger beror avhopp inom första halvåret på bristande onboarding. Att nonchalera introduktionen kan bli kostsamt, då det finns en risk att ni måste gå igenom hela rekryteringsprocessen igen om ni misslyckas.

Onboardingresan innefattas av att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och engagera. Preboarding och onboarding är det som binder samman alltihop – från rekrytering till att behålla och engagera. Det är en viktig röd tråd som måste hållas ihop.

Best in Service – Digitalt Tränande

Tänk om dina ledare & medarbetare skulle kunna träna i sin vardagliga miljö, på ett enkelt och effektivt sätt utan att behöva plockas ur drift!

Vi erbjuder skräddarsydda träningsaktiviteter som möter just era företagsbehov, och ni får kontinuerliga uppdateringar om resultaten i realtid. Med oss blir kompetensutveckling av medarbetare och ledare en mätbar investering istället för en kostnad.

Det handlar om att skapa nya beteenden som egentligen borde vara självklara, men av olika skäl inte är det från början. Verktyget blir en konstant påminnelse om att träna och vara medveten om sitt beteende i mötet med kunder och gäster.

MICRO LEARNING Vi erbjuder små utbildningspulser som fungerar som startskottet för den träning och förändring som behövs. Efter varje microlearning sätts konkreta och tidsbestämda aktiviteter för gruppen eller individen.

TRÄNING Medarbetarna tränar dagligen på sina aktiviteter och registrerar kontinuerligt resultaten. Samtidigt genomförs kontinuerliga coachinsatser för att upprätthålla motivationen och säkerställa resultatet.

MÄTNING / RESULTAT Om vi inte mäter vår träning avtar vår motivation över tid. Som ansvarig för verksamheten får du tydlig uppföljning av dina medarbetares träning. Vi mäter inte bara träningsfrekvensen utan även andra nyckeltal, som exempelvis utvalda KPI:er eller mjuka mätvärden.

KORRIGERING Under hela processen finns utrymme för reflektion. Driver våra aktiviteter oss mot målet? Ser vi de resultat vi önskar? Behöver vi justera våra aktiviteter? Allt för att skapa en skräddarsydd träning som passar er organisation.

 

NMI

Nöjd medarbetarindex är ett vanligt nyckeltal i medarbetarundersökningar.

Nöjd medarbetarindex används som ett övergripande nyckeltal för att mäta och beskriva graden av nöjdhet som medarbetarna totalt sett känner med sin arbetssituation.

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder! Vi hjälper dig att mäta och öka engagemang hos dina medarbetare som i sin tur kommer hjälpa dig att skapa ett lönsamt och framgångsrikt företag.

NKI

Nöjd kundindex.

NKI-måttet fångar den övergripande nöjdheten hos kunder och kompletteras med ett antal relevanta frågeområden som kunderna sedan får betygssätta.

Genom sambandsanalyser identifieras de faktorer och verksamhetsområden som i störst utsträckning påverkar kundupplevelsen och därmed nöjdheten/lojaliteten till företaget eller varumärket.

HappyOrNot – Realtidsmätning CX/EX

Förbättra din service, kund samt medarbetarupplevelse, öka omsättning och lönsamhet. Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er! Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Skapa större effektivitet och en mer agilare organisation genom att mäta kund-medarbetarnöjdhet, NKI-NMI i realtid.

  • Skapa insikter och data i realtid
  • Få hjälp att fokusera på det som förbättrar din verksamhet
  • Få fler nöjdare kunder och medarbetare
  • Bli mer relevant och attraktivare som företag och varumärke
happy or not

Intresserad av våra andra tjänster?

Intresserad av Mätning & Digitala Tjänster?
Kontakta oss idag!

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.