Ta tempen på företaget – Gör en Nulägesanalys!2018-12-20T15:04:38+00:00

NULÄGESANALYS

ÄR DU BEREDD PÅ EN RIKTIG FÖRÄNDRING?

Nulägesanalys är axet i vår utvecklingsprocess från ”ax till limpa”, starten på er resa mot en vinnande företagskultur och första fröet sått till er värdegrundsbaserade arbetsplats.

VAD ÄR EN NULÄGESANALYS?

En nulägesanalys är en kartläggning på hur er verksamhet ser ut just nu.

Genom denna kartläggning, som utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna: Affärsmannaskap, kultur, rekrytering, employer branding, ledarskap, service, målsättning, mätning och intern kommunikation, kan vi identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång. Baserat på resultatet i en nulägesanalys gör vi sedan en åtgärdsplan.

NULÄGESANALYS

75.000:-

FÖRSTUDIE

25.000:-

ÅTGÄRDSFÖRSLAG BASERAT PÅ ERA RESULTAT

Resultaten av en nulägesanalys blir unikt för ditt företag och likaså vårt åtgärdsförslag. Ett åtgärdsförslag kan se ut som följande:

LÄS MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER SOM EN NULÄGESANALYS KAN RESULTERA I

Våra tjänster