FRAMGÅNGSANALYS

ÄR DU BEREDD PÅ EN RIKTIG FÖRÄNDRING?

Framgångsanalys är axet i vår utvecklingsprocess från ”ax till limpa”, starten på er resa mot en vinnande företagskultur och första fröet sått till er värdegrundsbaserade arbetsplats.

VAD ÄR EN FRAMGÅNGSANALYS?

En framgångsanalys är en kartläggning på hur er verksamhet ser ut just nu.

Genom denna kartläggning, som utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna: Affärsmannaskap, kultur, rekrytering, employer branding, ledarskap, försäljning, service, målsättning, mätning och intern kommunikation, kan vi identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång. Baserat på resultatet i en framgångsanalys gör vi sedan en åtgärdsplan.

FRAMGÅNGSANALYS

FÖRSTUDIE

ÅTGÄRDSFÖRSLAG BASERAT PÅ ERA RESULTAT

Resultaten av en framgångsanalys blir unikt för ditt företag och likaså vårt åtgärdsförslag. Ett åtgärdsförslag kan se ut som följande:

LÄS MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER SOM EN FRAMGÅNSANALYS KAN RESULTERA I