ONBOARDING

Att vara en attraktiv arbetsgivare

I dagens konkurrens om medarbetare gäller det att göra allt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En professionell onboarding ger större möjlighet för medarbetaren att snabbt komma in i arbetet, och leder till högre kunskapsnivå från dag ett.

NYA GENERATIONER PÅ INTÅG

Onboarding är ett strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda. Hur snabbt en nyanställd blir produktiv och en del av verksamheten beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare är förberedd.

Nästa generation tågar in på arbetsmarknaden och ställer krav på dig som vill anställa dem. Generation Z (personer som är födda mellan 1997–2012) står enligt kantarsifo för hela 1,5 miljoner av Sveriges befolkning. Gen Z har bland annat vuxit upp med sociala medier och den digitala världen är självklarhet för dem på ett helt annat sätt än tidigare generationer.

INVESTERA I EN DAG OM GENERATION Z

Syfte:

Att förstå vad som driver/motiverar

Målgrupp:

Ledningsgrupp och avdelningschefer

Kurslängd:

1 dag fysiskt alt digitalt

Förkunskap:

Ingen

  • Vad driver olika generationer och hur får man dem att samarbeta

  • Vilka värderingar och prioriteringar har generation Z

  • Vad söker de i arbetslivet

  • Hur kommunicerar vi effektivast med dem

Kontakta oss så kan vi berätta mer om Generation Z

DIGITAL PREBORDING/ONBORDING

Onboardingprocessen kan omfatta allt från att sätta sig in i företagets vision, historik, organisation och värderingar. Processen kan påbörjas redan innan första arbetsdagen med en så kallad prebording vilket påskyndar processen ytterligare. Att digitalisera din preboarding effektiviserar och underlättar resterande onboardingprocess betydligt.

Ge dina nyanställda en attraktiv och flexibel start på det nya jobbet!

  • Skapar trygghet för nyanställda och anställda innan första arbetsdagen

  • Höjer lägstanivån på er onboarding

  • Kvalitetssäkrar utgående information

  • Skapar en stark VI-känsla från start

FREDRIKFAMILJEN
Långbro Värdshus & Restaurang Nationalmuseum

”Vi ser att StigFrams produkt blir en konkurrensfördel för oss och det hjälper oss utveckla vårt arbete inom employer branding. Våra medarbetare lär sig det mesta om vårt företag och vad som är viktigt inom Fredrikfamiljen redan innan deras första arbetsdag. Det skapar en trygghet för den nyanställda att de har koll när de kommer första dagen vilket gör att de snabbare kommer in i verksamheten och in i sin roll. De får en positiv start på sin karriär hos mig och vi hoppas det leder till en minskad personalomsättning”.

”Med rätt människor som får utbildning genom vår digitala personalhandbok och sen löpande kompetensutveckling kommer vi ha medarbetare som lyckas leverera det vi kräver i gästmötet. Med det får vi en god ekonomisk avkastning och jag kan återinvestera i spännande projekt”.

– Fredrik Eriksson

Kontakta oss så kan vi berätta hur ni kan komma igång med ert digitala lärande!