UTBILDNING

Affärsmannaskap

HAR NI KOLL PÅ ER EKONOMI?

Affärsmannaskap innebär, som rubriken anger, att de som är företagets ansvariga behöver vara riktigt bra affärsmän och affärskvinnor.

Behöver vi då behärska och vara bäst på allt från ledarskap till bolagets balansräkning? Svaret blir både ja och nej. Du varken skall, bör eller kan göra allt själv, men du behöver förstå och ha insikt i alla delar som skapar ditt företags lönsamhet. Den här utbildningen ger dig en rejäl genomlysning av hela ditt affärsmannaskap.

HAR RÄTT PERSON PÅ DITT FÖRETAG KOLL PÅ:

  • Företagets målformulering och målstyrning
  • Hur man kan använda sin affärsidé och erbjudandet för att öka lönsamheten
  • Affärsutveckling anpassat till omvärlden och med fokus på nöjdare kunder och ökad lönsamhet
  • Mätning och uppföljning
  • Resultat- och balansräkning
  • Ekonomiska och operativa nyckeltal
  • Strategi och budgetering

”Vikten av att öka lönsamheten på företaget samt att öka bruttomarginalen”

”Trygghet i mitt ledarskap när jag känner mig mer bekväm i alt från termer till hur man räknar, budgetering var kanon!”

”Omsorgsförsäljning i relation till vinsten!”
”Bra att få räkna själva, se vart alla kostnader går och praktiskt ”göra sitt eget företag”, super!”
”Räkna ut BM + FK, se helheten i ett företag rent ekonomiskt. Små ökningar i procent leder till stora vinster!”
”Kursledaren var mycket pedagogisk och fick mig att faktiskt intressera mig mer för ekonomi.”
”Bra med både praktiskt och teoretiskt!”
”Bra verktyg inför framtiden när jag ska ”styra” del av företagets vinst och framgång!”
”Råvarukostnadens påverkan på helheten!”