BestInService

TRÄNING

Vad menar vi med träning?

”Övning ger färdighet” – Klyscha men viktig sanning! Vi ger din personal ett verktyg att träna med – mitt i vardagen”

Tack vare vårt verktyg blir det lätt för din personal att under arbetsdagen träna på att bli bättre i sin proaktivitet gällande exempelvis service och kundbemötande. Vi skräddarsyr träningsaktiviteter efter just ditt företags behov och du får uppdatering i realtid av resultat. Verktyget innehåller flera olika mätverktyg som hela tiden ger dig som ansvarig en uppdatering i realtid hur processerna utvecklas.

Som i alla träningsformer är dock uppföljning och motivation avgörande, därför sker kontinuerliga coachinsatser av verksamhetens interna tränare för att säkerställa motivation samt resultat.