Om StigFram

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer. Vi skapar effekt och ökar lönsamheten hos våra kunder genom en långsiktig systematisk beteendeförändring kopplat till den övergripande strategin.

Vår Affärsidé

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer. Vi skapar effekt och ökar lönsamheten hos våra kunder genom en långsiktig systematisk beteendeförändring kopplat till den övergripande strategin.

Vårt Syfte

StigFram´s syfte är att ska skapa framgångsrikt företagande genom att ta fram det bästa hos varje individ.

Vår Vision

StigFram ska vara den ledande specialisten i Norden på att hjälpa våra kunder att realisera sina strategier förutsatt att nöjda kunder och engagerade medarbetare är ett fokusområde.

Vad gör vi? Och varför?

I en homogen marknad kan man inte längre konkurrera med pris och produkt, man måste våga sticka ut från mängden och differentiera sig gentemot sina konkurrenter.

Studier visar att hela 71% av exekutiva roller har identifierat medarbetarengagemang som kritiskt för affärsframgång och att organisationer som snittar ett högt engagemang också har högre lönsamhet, produktivitet och kundnöjdhet. Lönsamheten är i snitt 21% högre, och frånvaron 40% lägre.

Vi vet att det är människorna inom en organisation som gör skillnaden. Vi har i 25 år hjälpt företag att realisera sina strategier där fler nöjda kunder, mer engagerade medarbetare och bättre resultat på sista raden varit en del av strategin. Ekvationen ser ut på detta sätt: EX x CX = ROI och vi har receptet.

Vår historia

Stigfram grundades av Gunnar Ström 1997 utifrån en tes att det är ”människorna inom en organisation som gör skillnaden”.

Gunnar hade sedan tidigare i sin roll som VD för flera olika företag sett utmaningen och möjligheten med att om man vill skapa lönsamhet och resultat genom kundupplevelsen så kan man bara göra detta via att engagera medarbetarna och ha ett målstyrt ledarskap. Detta gäller oavsett bransch men kräver i de flesta fall en kulturförflyttning och förändringsprocesser där alla medarbetare inom företaget först behöver förståelse för de gemensamma mål som är företagets önskade läge.

Att skapa ett recept för detta blev startskottet för Stigfram och de erbjudanden som vi levererar till marknaden idag.

Stigfram är en del av Stand Out Group som är en Paraplyorganisationen där även bolagen BestInService och Happy Team ingår.

Våra värderingar

Autentiska

Vi lever som vi lär, och vi håller det vi lovar för att det är det bästa sättet för oss att skapa förtroende. och förtroende är det finaste vi kan få från våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi är alltid i vår avsikt och agerande ärliga.

Okomplicerade

Vi gör det enkelt att göra rätt! Vi är enkla att ha att göra med genom att vara tydliga och strukturerade så att det är enkelt att förstå för alla inblandande. Vi krånglar inte till saker i onödan utan tillämpar sunt förnuft vilket brukas uppskattas. Dessutom ska det vara enkelt att ha kul när vi arbetar tillsammans

Passionerade

Vi har vårt hjärta och engagemang i alla våra relationer och vi brinner för våra kunders framgång. Vi skulle till och med vilja säga att vi tar ytterligare steg från att vara engagerad till att vara passionerade i våra kunders affär.

Värdeskapande

Det som investeras skall kunna omsättas i faktiskt värde. Vi bygger broar mellan individ och företag, där insikt, förståelse och aktiviteter leder till effekt och måluppfyllnad som skall vara mätbar.

Socialt Hållbara

Vi verkar för ett jämlikt samhälle där människor utvecklas, lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i beslut och utveckling.