Analyser & Workshops

I alla dialoger och uppdrag med våra kunder så vill vi alltid eftersträva att maximal effekt uppnås. Genom att starta med Analyser av verksamhet, organisation samt Workshops kan vi identifiera, rekommendera samt prioritera aktiviteter mjuka som hårda som är avgörande för att nå de mål som ledning, styrelse och ägare önskar.

Framgångsanalys

Genom denna kartläggning, som utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna nedan kan vi identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång.

Baserat på resultatet i en framgångsanalys gör vi sedan en åtgärdsplan.

 • Affärsmannaskap
 • kultur
 • rekrytering
 • employer branding
 • ledarskap
 • försäljning
 • service
 • målsättning
 • mätning
 • intern kommunikation

Effektworkshop

Utbildningsinsatser har ofta svårt att påvisa resultat. Enligt studier publicerade i DN förändrar endast 15 procent av deltagarna något beteende efter en utbildning.

En bra transfererad utbildning kan ge stora effekter, både i ekonomiska resultat/effektmål och beteendemål då den planeras och följs upp utifrån organisationens förutsättningar.

För att ni ska få maximalt ut av er investering i tid och resurser gör vi en uppstartsworkshop.

Vi strävar alltid efter att säkerställa att ni ser resultat av era investeringar i utvecklingsinsatser. Därför genomför vi en workshop för att formulera konkreta effektmål och beteendemål. Workshopen äger rum tillsammans med er och ger er en insikt om vilka åtgärder ni behöver vidta för att säkerställa resultatet.

Om ni önskar kan vi även genomföra en uppföljningsworkshop för att hjälpa er att utveckla en aktivitetsplan kopplad till era mål.

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash

Resultatworkshop

För att få effekt av utbildningsinsatsen är det viktigt att följa upp de effektmål man satt upp före insatsen.

En bra transfererad utbildning ger stora effekter, både i ekonomiska resultat/effektmål och önskade beteenden. Vid investering i tid och resurser vid en utbildningsinsats gör vi en workshop för att ni ska få maximalt output för er investering. Dagen ska etablera ett nuläge inför kommande aktiviteter och ligga till grund för vägen framåt.

Vi arbetar med en process för att tydliggöra effekt och utmaningar som kvarstår för att nå önskat resultat.

I workshopen utforskar vi hindrande faktorer och deltagarna sätter aktiviteter kopplade till dem. Vi avslutar med att ta fram en handlingsplan.

Det kan vara nya mål eller kompletterade aktiviteter som tar organisationen mot de mål man satte inledningsvis.

Nulägesanalys

Nulägesanalys, situationsanalys, ska visa var du är.

Du ska förstå din kontext, gapet till vart du vill, styrkor, svagheter och möjligheter till förbättring. Nulägesanalysen är grunden för att ta dig från nuläge till idé.

Skillnaden mellan en Framgångsanalys och en nulägesanalys är främst att nulägesanalysen även tittar på externa faktorer såsom konkurrenters beteende, erbjudande och varumärke.

Nulägesanalys är en analys av de interna och externa faktorer som påverkar dig just nu, och syftet med nulägesanalysen är att effektivt kunna flytta dig till ditt önskade läge. Resultatet av analysen ger kunskap som ofta öppnar dina ögon för vad du borde göra.

En nulägesanalys kan innehålla flera olika delar. Nedan listar vi de vanligaste som vi stöter på i vårt arbete, och hur vi strukturerar upp en mer omfattande nulägesanalys. Var för sig kan dessa analyser även vara värdefulla, och framförallt mer omfattande.

 • Konkurrensanalys
 • Kundanalys
 • Marknadsanalys
 • Omvärldsanalys
 • Verksamhetsanalys

Intresserad av våra andra tjänster?

Intresserad av Analyser & Workshop?
Kontakta oss idag!

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.