Vi hjälper dig skapa en Kundfokuserad Företagskultur2018-10-22T14:55:30+00:00

VINNANDE FÖRETAGSKULTUR MED MÄNNISKAN I FOKUS

Vi är övertygade om att hög kundnöjdhet påverkar företagets finansiella resultat. För att lyckas öka kundnöjdheten krävs en stark intern företagskultur.
Ju tidigare du börjar processen med att utveckla din ledningsgrupp, medarbetare, kundvård och din försäljning desto snabbare får du resultat och en ökad lönsamhet.

NULÄGESANALYS

Kartlägg hur det ser ut i verksamheten just nu. Identifiera och tydliggör värderingar, mål & nyckeltal.

> Läs mer

PLAN

När det önskade målet är satt, tar vi på StigFram fram en åtgärdsplan som gör att ni ska nå ert önskade mål.

> Läs mer

GENOMFÖRANDE

Vi driver hela förändringsresan åt er och våra konsulter ser till att förankra den nya strategin hos era ledare och medarbetare.

> Läs mer

STYRNING & UPPFÖLJNING

Gör det enkelt för dina medarbetare att bli mer proaktiva, utveckla sina kunskaper och säkerställa önskad säljutveckling.

> Läs mer

LÄS MER OM VÅRA REFERENSER

PRATA MED OSS OM HUR EN VINNANDE FÖRETAGSKULTUR KAN SE UT HOS ER!

Behöver du hjälp att driva förändringsprocessen framåt och få alla medarbetare förstå ert gemensamma mål och fokus? Hör av dig!

PRATA MED EN EXPERT