Integritetspolicy 2017-01-10T14:21:51+00:00

INTEGRITETSPOLICY

StigFram AB är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker på stigfram.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Då du lämnar dina personuppgifter till StigFram AB skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. StigFram behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss, beställer publikationer, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., deltar i undersökningar och lämnar uppgifter samt söker kontakt med oss i övrigt.

REGISTRERADE UPPGIFTER

När privatpersoner gör anmälningar eller ansökningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.
I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna till StigFram, t.ex. i ansökningshandlingar. StigFrams strävan är att inte registrera personnummer annat än då det är nödvändigt samt att ej registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in en ansökan eller anmäler dig till något på stigfram.se registreras dina uppgifter i vårt register och används i första hand för att administrera beställda tjänster eller produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av StigFrams tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst eller leverera den produkt som efterfrågats samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt register även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar tills dess att du önskar att uppgifterna skall tas bort.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till tredje part i den utsträckning det krävs för att administrera och utföra beställningen eller tjänsten. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av StigFrams tjänsteutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till tredje part som agerar rådgivare till StigFram. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

KONTAKT, REGISTERUTDRAG OCH RÄTTELSER

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas inom StigFram kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-post webmaster@stigfram.se eller under adressen StigFram AB, Personuppgiftsombudet, Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm. Du har enligt svensk lagstiftning rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av StigFram utan kostnad. Detta skall begäras skriftligen till StigFrams personuppgiftsombud. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du skriftligen vända dig till StigFrams personuppgiftsombud för att begära ändring.

SÄKERHET

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. StigFram har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

BESÖKARIDENTIFIERING – COOKIES OCH LOGGAR

På webbplatsen stigfram.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies; “sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen och “varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats. ”Sessions-cookies” raderas då du lämnar webbplatsen, medan ”varaktiga cookies” ligger kvar till dess att de raderas av användaren. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

LÄNKAR

På webbplatsen stigfram.se finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Vi använder cookies på vår hemsida för att kunna göra din upplevelse bättre. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du användandet av cookies. Mer information

Cookie-inställningar på denna webbplats är inställda på "tillåt cookies" för att ge dig den bästa möjliga webbupplevelse. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra inställningarna för cookies eller om du klickar på "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng