Ledning & Styrning

Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat. Stigfram kan med erfarna konsulter hjälpa er att gå från idé till genomförande, stötta med målstyrning och exekvering.

Strategirealisering

Du har satt upp organisationens mål och formulerat en strategisk plan. Men hur säkerställer du att det faktiskt genomförs?

Strategiutförande är genomförandet av en strategisk plan i syfte att nå organisationens mål. Det omfattar dagliga strukturer, system och operationella mål som sätter upp ditt team för framgång. StigFram har 25-års erfarenhet att hjälpa företag att realisera sina strategier och uppnå mätbar effekt.

Företag investerar och lägger ner stor ansträngning och tid för att utveckla sin strategi och sina mål.

Dock visar många studier att den stora utmaningen för ledningen är att faktiskt få det att hända. Det kan finnas flera olika affärsområden med många ledare, och att få alla, ända ner till den anställda längst ut i linjen, att agera är en utmaning. Det tar vanligtvis för lång tid att engagera hela organisationen, och i en värld där förändringar är normen behöver de flesta företag vara mer flexibla.

Vårt fokus är inte att ta fram er strategi, men vi vet hur du får den att bli verklighet.

Processledning

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med processledning i olika sammanhang. Det inkluderar både genom utbildning samt att agera som processledare, antingen för en enskild workshop eller genom ett helt projekt

Som processledare leder vi organisationer genom långsiktiga förändringsprocesser. Vårt jobb är att identifiera problem och presentera konkreta lösningar. Vi använder olika metoder och verktyg för att styra och genomföra förändringen på ett effektivt sätt.

Vår uppgift är att skapa en gemensam förståelse för sammanhanget och målet med de gemensamma aktiviteterna som ska genomföras, såsom workshops, styrgruppsmöten, intervjuer och utbildningsinsatser.

Vi ser till att processen hålls samman och fungerar smidigt. Men vår främsta uppgift är att lyfta fram deltagarnas kompetens och säkerställa att de gemensamt når det uppsatta målet.

Projektledning

En professionell projektledare kan driva förändringsinitiativ även i komplexa organisationer

Projektledning innebär att strategiskt planera, organisera och leda ett projekt för att nå ett fördefinierat mål eller resultat. Projekten är avgörande för företagets framgång, oavsett bransch, eftersom de är verktyget som driver fram genomförandet av olika initiativ. För att vara framgångsrik som projektledare krävs inte bara god förberedelse, tydliga mål och utvärdering, utan även ledarskap, kommunikationsfärdigheter och förmågan att bygga starka team.

Varför misslyckas projekt?

Endast ett fåtal projekt når de uppsatta tids- och budgetmålen. Den vanligaste orsaken till misslyckande är att förutsättningarna förändras under projektets gång. Projektmål eller företagets prioriteringar kan ändras på grund av suboptimal planering eller oförutsedda händelser som påverkar projektet.

Ansvar

Som projektledare har du ansvar för att hantera allt från att skapa och leda effektiva team till att hålla deadlines, fokusera på mål och skapa ordning och reda. Du behöver inte bara vara kunnig inom projektmetodik, teknik och snabb problemlösning, utan också ha god människokännedom och vara skicklig på kommunikation även utan formella befogenheter.

Vi på StigFram kan hjälpa dig att skapa bättre förutsättningar för ditt nästa projekt, vilket ökar dina chanser att lyckas. Vi erbjuder expertis och stöd för att säkerställa framgångsrika projekt och hjälper till att hantera förändringar och utmaningar längs vägen.

Interims uppdrag

Det är ett snabbt sätt att tillfälligt tillsätta en tjänst under exempelvis en längre rekryteringsprocess.

Interim är en effektiv metod när det behövs någon med erfarenhet som snabbt kan bidra med sin expertis under en begränsad tid för ett specifikt uppdrag. Eller för att uppnå särskilda mål eller resultat där StigFram kan vara behjälpliga med resurser vid efterfrågan

  • Man får snabbt in en person med rätt kompetens.
  • Kostnaden för konsulten finns bara så länge behovet finns.
  • Konsulten kan bidra med nya infallsvinklar, ofta baserat på erfarenheter från företag i samma bransch eller i en liknande situation.

 

Rekrytering

Vår samarbetspartner Huvudverket arbetar passionerat med växtvärk.

Tanken på att det skulle finnas ett huvudverk föddes redan för 20 år sedan när Sifferverket bildades, då i samarbete med Bohmans Nätverk. Tanken var att Bohmans skulle agera som ett ”Huvudverk” och de existerande självständiga bolagen som då fanns var: Hyrverket, Modeverket, Hotell o Reseverket samt Sifferverket skulle kunna ingå som ”Underverk” till Bohmans Nätverk.

Mycket vatten har flutit under broarna sen dess och det var först för femton år senare som vi bildade AB-bolaget Huvudverket.

Behöver ni en kompetent rekrytering, ”executive search” eller konsultuthyrning? Med över 20 års erfarenhet har vi lösningar till alla era behov och stöttar er hela vägen. https://huvudverket.eu/

Intresserad av våra andra tjänster?

Intresserad av Ledning & Styrning?
Kontakta oss idag!

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.