Genomförande - Utbildningar

Vi kan leverera kunskap eller beteendeförändring! Utbildning och utveckling av människor är det vi brinner för och vi vet att det är människorna i en organisation som gör skillnaden. Vill ni uppnå beteendeförändring så hjälper vi er att sätta upp ett program som hjälper att skapa en framgångsrik företagskultur. Är det bara enskilda insatser som saknas så kan våra olika moduler vara specifika utbildningsblock där vi skjuter in oss på specifika områden dom behöver adresseras.

Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen står inför flera utmaningar, inklusive att stärka tydligheten kring sitt syfte, mål, struktur och delegering. Uppbyggnaden av ledningssystemet spelar en avgörande roll för verksamhetens effektivitet. Vilken kompetens krävs för att vara en del av ledningsgruppen? En hållbar chef- och ledarskapsförmåga är nödvändig, där ledningsgruppen spelar en viktig roll när produktionen blir mer komplex och marknaderna mer dynamiska. Därför blir beslutsfattandet svårare och kräver gedigen kunskap om verksamheten samt förmåga att fatta välgrundade beslut.

En effektiv och väl sammansvetsad ledningsgrupp utgör grunden för framgångsrika organisationer. Vi strävar efter att omsätta vetenskapliga teorier och forskning i konkreta verktyg som hjälper ledningsgrupper att optimera sina arbetsmetoder på ett sätt som syns i vardagen.

När StigFram arbetar med ledningsutveckling – inkluderande ledarskaps-, grupp- och ledningsgruppsutveckling – utgår vi alltid från organisationens värderingar, vision, mission och strategier.

En organisations ledning kan aldrig ses som enskild fråga utan behöver ses i sin roll, kontext och sitt organisatoriska sammanhang.

 

Målstyrt Ledarskap

Vi har flera olika upplägg av ledarskapsutbildningar.

I de mer omfattande programmen ger vi deltagarna förståelse för hur de med sin ledarroll påverkar resultatet och de får verktyg och träning i att skapa delaktighet i sina team för att nå resultat men också att göra det på ett sätt som är i linje med värdegrunden.

I uppstarten av programmet tar vi utgångspunkt i företagets övergripande strategi, värdegrund och mål och sätter mätbara kunskaps- och beteendemål kopplat till utbildningsinsatsen. Det kan exempelvis vara att öka engagemang i säljkåren, öka samverkan mellan olika avdelningar/processer eller förbättra feedbackkulturen. I programmet drivs sedan dessa beteenden och mäts.

Efter programmet har deltagarna fått en metodik och verktyg att driva engagemang i sina team. Vi mäter också efterlevnad av uppsatta beteenden och mål. Konsulterna samlar findings från utbildningen som redovisas i avslutande resultatworkshop för att insatsen ska bli bestående.

Akademier

Skräddarsydd sammansättning av olika utbildningar som löper på årsbasis för långsiktig kompetensutveckling

En utbildningsakademi med oss innebär att vi, tillsammans med er, baserat på era behov och målsättningar sätter upp olika utbildningar för alla olika nivåer av företaget, ledare som medarbetare, på årsbasis, och oftast under ett flertal år.

Vi driver hela processen och på så sätt ser vi till att förändringsresan går åt rätt håll. Vi utvärderar kontinuerligt, går tillbaka till målen, är de fortfarande aktuella, och behöver vi i så fall styra utbildningarna inför kommande år i samma eller ny riktning?

Målstyrt Affärsmannaskap

Har ni koll på er ekonomi?

Affärsmannaskap innebär, som rubriken anger, att de som är företagets ansvariga behöver vara riktigt bra affärsmän och affärskvinnor.

Behöver vi då behärska och vara bäst på allt från ledarskap till bolagets balansräkning? Svaret blir både ja och nej. Du varken skall, bör eller kan göra allt själv, men du behöver förstå och ha insikt i alla delar som skapar ditt företags lönsamhet.

Affärsmannaskap handlar om att öka affärsförståelsen för företagets totala affär och stärker det affärsmässiga självförtroendet att våga mersälja och driva affärer, möten och dialoger på ett professionellt och målinriktat sätt.

De flesta av företagets medarbetare påverkar på något sätt det egna företagets ekonomi och den kundnytta som skapas. En utbildning i affärsmannaskap syftar ofta till att skapa insikter i hur företagets medarbetare själva kan påverka det egna företagets ekonomi, samt den kundnytta som skapas.

I ett "målstyrt" företaget finns det en plan för hur man ska lyckas. Planen är oftast uppdelad i delmål och beskriver olika roller och deras betydelse för att nå målet. Det är viktigt att notera att varje steg i processen måste genomföras fullständigt för att uppnå helheten.

Om visioner, mål och handlingsplaner inte är tydliga för medarbetarna, kan man inte förvänta sig optimal prestation.

Det är värt att reflektera över det faktum att den främsta orsaken till kvalitetsbrister ofta är bristande engagemang, vilket ofta leder till ökat arbete för att rätta till saker och därmed skapar stress och tidspress.

Engagemang bygger på deltagande, det vill säga att varje individ förstår hur deras roll och insats bidrar till att nå målet. Att involvera medarbetarna i verksamheten är inte farligt utan snarare ett måste för att nå framgång

Försäljning B2C – B2B

När vi pratar försäljning utgår vi alltid från de ”mjuka värdenas” betydelse.

Med våra säljutbildningar kan ditt företag nå stora framgångar!

Vi erbjuder skräddarsydda säljutbildningar som anpassas helt efter ditt företags förutsättningar och verksamhet. Våra säljutbildningar är lämpliga både för företag som riktar sig mot B2B och B2C-marknader. Vi välkomnar företag i alla storlekar och säljorganisationer att dra nytta av våra utbildningar. Oavsett om det gäller en säljledare, ett mindre säljteam eller ett stort antal säljare spelar ingen roll – vi har något att erbjuda för alla.

Under säljutbildningen får kursdeltagarna kunskap och insikt om framgångsrika försäljningsstrategier med fokus på att uppnå ännu bättre säljresultat. Oavsett den rådande konjunkturen kommer deltagarna lära sig att uppnå optimala resultat och hur man kan prestera på toppnivå!

 

 

 

Deltagarna får lära sig nya metoder och använda effektiva verktyg som garanterat leder till förbättrade resultat. För säljledare innebär det att lära sig hur man leder sina säljare för att tillsammans nå nya höjder. För den enskilda säljaren handlar det helt enkelt om att bli bättre på att sälja.

Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar

Med andra ord handlar det om att SKAPA behov genom att lyssna på kunden för att sedan sälja en idé, möjlighet eller upplevelse.

Lyckas vi med det har vi inte bara gjort kunden verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en ambassadör för ditt företag.

Kundfokuserad servicekultur

Idag arbetar vi per automatik med plattare organisationer då dåtidens alla chefsled är ett minne blott.

Detta gör att medarbetaren behöver ta ett större ansvar för sin egna roll och utveckling. Men det är svårt att ta ansvar för något man inte har förståelse för eller är speciellt insatt i. Därför har vi nu utvecklat en utbildning som berör de delar som är av vikt för medarbetaren och dennes utveckling inom just medarbetarskap.

Vi berör ämnen som Customer Experience, Kund/gästresan, proaktivitet, servicetrappan, kommunikation, kommunikationsstilar, psykologisk trygghet, spelregler och värderingar.

Kunden i fokus

Medarbetaren är ansiktet utåt och möter dagligen kunden.

Hens roll i mötet är av största vikt för kundens upplevelse oavsett om hen arbetar i restaurangen, hotellreceptionen, nöjesparken, på skidanläggningen, campingen, turistbyrån eller i någon annan verksamhet inom besöksnäringen. Det är hen som levererar det, för kunden, så viktiga första intrycket.

Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden.

Denna utbildning stärker medarbetarnas kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i mötet med kunden. Vi talar mycket om den personliga inställningen, att jag representerar ett varumärke, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar.

Vinnande Företagskultur

Vårt holistiska, noggranna tillvägagångssätt levererar affärsvärde genom att bygga kulturer av kontinuerlig förbättring och forma framgångsrika förändringsprogram.

Vi sätter tydliga mål och bestämmer hur organisationen kan uppnå dem. Vi utnyttjar organisationens nätverk för att driva framsteg, och vi gör förändring personlig - genom att skifta tankesätt och motivera nya beteenden på individnivå.

Resultatet är en mer framtidssäkrad organisation med en kultur som kan upprätthålla överlägsen prestanda."

Från Tanke till köp

Tack vare att kunden lever i en digitaliserad värld sker påverkan till kunderna genom många olika kanaler.

Utbildningen tar fasta på själva kundresan.

Vi lär oss förstå hur vi kan möta kunden under de olika stegen i kundens köpprocess. Vi tittar på hur digitaliseringen har påverkat kundresan och köpbeteendet och går igenom touchpoints och hur man sätter mål på de olika stegen under kundens resa.

Vi kommer genomföra kursen i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar för att skapa personas (typkunder) och ta fram den egna verksamhetens gästresor för dessa personas.

Generation Z

Nu har vi en helt ny generation som är på väg att göra intåg på arbetsmarknaden.

Vi arbetsgivare behöver förbereda oss då forskning visar att generation Z skiljer sig från äldre generationer när det kommer till värderingar och uppfattningar om livet. Dessa förändrade värderingar och uppfattningar om livet kommer med största sannolikhet även sätta företag och organisationer på prov.

Hur kan man förbereda sin organisation inför den nya generationen och vad behöver ni göra? - För att lyckas behöver vi identifiera motivationsfaktorer som påverka dem och hur man på bästa sätt ska leda dem.

Inspirationsakuten

Vi hjälper till med INSPIRATION genom att fylla tanken med MOTIVATION!

Har du idétorka? Vill du utveckla dina medarbetare samtidigt som du inte vill att de ska somna, utan komma ihåg er nästa internkonferens som en riktigt inspirerande dag?

Vi har lösningen, vi förenar nytta med nöje! Vi redigerar och anpassar föreläsningen efter dina förutsättningar och önskemål om önskat resultat

Intresserad av våra andra tjänster?

Intresserad av Genomförande – Utbildningar?
Kontakta oss idag!

Intresseanmälan

E-post(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.