Är patientnöjdhet mindre viktigt än kund eller gästnöjdhet?

081916_bad_customer_service_slide.2e16d0ba.fill-1440x605

 

Att vårdgivare och vården som stort har under en längre tid varit ett utsatt segment när det kommer till omställning, resurser, krav med mera är inte för någon en nyhet.

När vi pratar om patientnöjdhet så ser vi en utmaning då vården har långt ifrån samma verktygslåda att skapa nöjdhet på samma sätt som till exempel detaljhandeln eller besöksnäringen där det ofta är ett självklart fokusområde. Ofta så upplever vi att frågan inte ens har kommit upp i en prioriterad nivå som den borde.

För visst är det så att din/er patient är någon annans kund eller gäst och borde få ett bemötande, upplevelse, hjälp, service som motsvarar deras förväntan så långt som det möjligt går.

Det finns dessutom ett ganska enkel ekonomiskt incitament till detta. Till ett exempel, en vårdcentral två största intäktskällor förutom skattemedel är den peng som nycklas ut per patient som valt att skriva sig på en vårdcentral samt patientavgiften som kommer från landstinget och den enskilde vårdtagaren.

Ponera att vårdcentral X gör ett sämre arbete med att ta hand om sina besökande vårdtagare. Effekten blir att hen inte kommer att göra ett återbesök till samma vårdcentral framöver. Hen kommer också påverka människor i hens omgivning så att allt fler väljer alternativa lösningar. Då har vi en vårdcentral som förlorar patientintäkter flerfalt och på sikt kommer även fler att välja att skriva sig hos en annan vårdgivare vilken är ytterligare en försämring för att driva verksamheten. Till sist en ohållbar situation att driva verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Om vi till exempel skulle titta på primärvården så ligger den genomsnittliga nöjdheten i Sverige på 82,8 % för 2021. Andra branscher har idag en betydande högre NKI värde som detaljhandeln, besöksnäringen som bägge ligger över 88 % enligt Happy Index.2021. Dessvärre för vårdsektorn som stort så har det varit en nedåtgående trend under de senaste åren.

När det gäller vården är en av de viktigaste motiverande faktorerna bakom en hälso- och sjukvårdsinrättnings framgång att ju bättre patienterna mår psykiskt, desto snabbare kommer de att läka fysiskt. Positiva patient- och besökarupplevelser förbättrar dessutom organisationens image externt och internt. Så det finns både hårda och mjuka värden att vinna om man lyckas.

Att skicka ut patientenkäter kommer inte att lösa detta även om det är bra initiativ och det kan finnas värde i informationen om än ej i mängd. Vi skulle heller se en realtidsmätning som sker varje dag hela tiden där man enkelt kan lämna feedback och få insikter regelbundet och kvantitativt. Då skulle det skapas data som snabbare kan översättas till operativa handlingar direkt i verksamheten.

”Andra variabler, inte minst läkares och sjuksköterskors respektive ledningens intresse för att arbeta med frågorna och ge stöd för förbättringsarbete som syftar till ökad patientupplevd kvalitet, är sannolikt långt viktigare än de variabler som ingår i vår analys”

       Myndigheten för Vårdanalys

https://www.vardforetagarna.se/vardfakta/medarbetarna/

Om vi dessutom tror att engagerade medarbetare genererar bättre upplevelser, bemötande och service för de besökande patienterna så berättar ”vårdföretagarna” i sin senaste underökning att endast ca 50 % i genomsnitt av medarbetarna ser fram mot att gå till sin arbetsplats. Detta har självfallet att göra med en rad olika faktorer och skall inte förenklas eller förminskas på något sätt. Men vi vet att ledarskapet blir centralt ännu viktigare i de organisationerna och verksamheterna som är ansträngda och mer utsatta. Vi vet även att engagerade medarbetare skapar bättre möten med andra människor.

När medarbetare i vård och omsorg får betygsätta sin arbetsgivare och arbetsmiljö skattas arbetsplatser i privat regi generellt högre. De högre betygen syns bland annat vid en övergripande bedömning, om de ser fram emot att gå till jobbet, behandlas rättvist av sin närmsta chef och känner tilltro till den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten. Men det är lång ifrån alla vårdgivare i privat regi som får ett bra betyg av sina medarbetare.

Men vad gör vi sen? Hur lyfter vi blicken, ser människorna, skapar de engagerade medarbetare och modiga ledare som skall se till att vi får flera nöjda patienter? Hur får vi till de önskade beteenden från ledare och medarbetare som leder till en positiv företagskultur?

Vi har inte alla svar, lång ifrån. Men i 25-år så har vi hjälpt många företag med implementering av sina strategier, och fler än 100 000 personer har under åren deltagit på våra utbildningar, akademier, blivit coachade, lärt sig mer och utvecklat sitt ledarskap, medarbetarskap, skapat positiva företagskulturer till att förbättra servicen och bemötande inom organisationen. Alltid med fokus på effekt. Där vet vi att vi kan göra skillnad

På samma sätt som vi arbetat med andra branscher framgångsrikt som detaljhandel, besöksnäring, industri så fungerar vårt recept exakt lika bra inom vårdsektorn.

Är ni intresserade att veta mer? Mejla till info@stigfram.se så berättar vi mer än gärna mer eller så bokar vi upp ett kort möte.

Må väl där ute.

#stigfram #utbildning #konsultuppdrag #ledarskap #engagerademedarbetare #affärsmannaskap #företagskultur #framgångsanalys #implementeringavstrategi #kunskapsomgörskillnad #resultatpåriktigt