Tryggt och professionellt lärande för era anställda – helt digitalt!2019-05-17T15:33:32+02:00

DIGITALT LÄRANDE

Har ert företag en tydlig introduktionsplan för era nyanställda? Har ni ordning på alla papper och dokument som den nyanställda behöver ta del av? Sker introduktionen på samma sätt oavsett vem av er som leder den?

Tryggt och professionellt lärande redan innan start leder till högre kunskapsnivå och kvalitet från dag ett. Tydlig och effektiv introduktion på arbetsplatsen är inte bara effektivt, det gör dig också till en attraktiv arbetsgivare!

BLI EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Det är företagets ansvar att snabbt och professionellt berätta om företaget och arbetsuppgifterna för en nyanställd.

I dagens konkurrens om medarbetare gäller det att göra allt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En professionell introduktion ger större möjlighet för personen att snabbt komma in i arbetet och levererar det ni önskar.

DIGITALT LÄRANDE KAN DELAS IN I 3 DELAR

FÖRDELAR

  • En skräddarsydd produkt på ett nytt och modernt sätt
  • Skapar trygghet för nyanställda och anställda samt företagets ledare
  • Employer branding verktyg som säkerställer en hög kunskapsnivå
  • Kvalitetssäkrar utgående information samt att alla får samma introduktion
  • Skapar en stark VI-känsla från start
  • Befintlig personal kan genomgå utbildningen så att alla blir pålästa

KOM IGÅNG IDAG!

Kontakta oss så kan vi berätta hur ni kan komma igång med ert digitala lärande.

Kontakta oss